1. இந்த வீடியோ அப்துல்-பஹா அவர்கள் தமது ஐரோப்பிய பிரயானங்களின் போது பிரான்ஸ் நாட்டுக்கான வருகை குறித்ததாகும்
  2. பஹாய் சமய தூதர்களில் முதலாமவரான பாப் அவர்கள் கொடூரமான மரண தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் அவரது சமயம் வெற்றிக்குமேல் வெற்றியே பெற்றது
  3. சில்லி(Chile) நாட்டில் நிர்மாணிக்கப்படும் பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்தின் கட்டுமான விவரங்கள்
  4. இரான் நாட்டில் பஹாய்கள் அனுபவித்து வரும் கொடுமைகள் பற்றிய (animation) வீடியோ
  5. தனது 16 வயதில் தனது சமய நம்பிக்கைக்காக உயிர்துறந்த மோனா
பஹாய் வீடியோ அரங்கம்
  1. (6)பாதுகாவலரான ஷோகி எஃபெண்டியின் வாழ்க்கை வரலாறு
  2. (7)பாப் அவர்களின் இல்லத்திற்கான புனிதப்பயணம்-1
  3. (8)பாப் அவர்களின் இல்லத்திற்கான புனிதப்பயணம்-2
  4. (9) துன்புறுத்தல்களும் சமயத்தின் வளர்ச்சியும் எனும் தலைப்பிலான டாக். முஹாஹர் அவர்களின் சொற்பொழிவு