Feed on
Posts
Comments

பஹாவுல்லா இராக் நாட்டில் வாசம் செய்திருந்த போது, பஹாவு்லலா கடவுளின் அவதாரம் என நம்பாத மதகுருக்கள் அவரை சோதிப்பதற்காக ஒருவரை அவரிடம் அனுப்பினர். அப்போது என்ன நடந்தது என பஹாவுல்லா தமது வார்த்தைகளிலேயே விவரிக்கின்றானர்:

பஹாவுல்லா இராக் நாட்டில் வாசம் செய்திருந்த போது, பஹாவு்லலா கடவுளின் அவதாரம் என நம்பாத மதகுருக்கள் அவரை சோதிப்பதற்காக ஒருவரை அவரிடம் அனுப்பினர். அப்போது என்ன நடந்தது என பஹாவுல்லா தமது வார்த்தைகளிலேயே விவரிக்கின்றானர்:

“இதற்கு முன் தோன்றியிராதவை இவ்வெளிப்பாட்டினில் தோன்றியுள்ளன. வெளிப்படுத்தப் -பட்டுள்ளவற்றைக் கண்ணுற்ற சமய நம்பிக்கை-யற்றோரைப் பொறுத்த வரையில், அவர்கள் முணுமுணுத்து இவ்வாறு கூறுகின்றனர்: “இவர், மெய்யாகவே, இறைவனுக்கெதிராக ஒரு பொய்யை உருவாக்கியுள்ள ஒரு மந்திரவாதி.” உண்மையாகவே, அவர்கள் சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டவர்கள். பண்டைய காலத்தின் எழுதுகோலே, ஈராக்கில் நிகழ்ந்தவற்றை நாடுகளுக்கு எடுத்துரைப்பீராக. அந்நாட்டின் மதகுருமார் கூட்டத்தினர் தங்களைப் பிரதிநிதிக்க அனுப்பிய தூதரைப் பற்றி அவருக்குத் தெரிவிப்பீராக. அவர், எமது முன்னிலையை அடைந்ததும் சில அறிவியல் ஞானங்களைக் குறித்து எம்மிடம் கேள்விகள் கேட்டார்; இயறக்கையாய்க் கொண்டுள்ள அறிவின் திறத்தினைக் கொண்டு யாம் அவருக்குப் பதிலளித்தோம். இறைவன், மெய்யாகவே, கண்ணுக்குப் புலப்படாதவற்றை அறிந்தவர். அவர், “நீங்கள் கொண்டுள்ள அறிவுடன் எவருமே ஒப்பிடப்படார் என்பதற்கு நான் சாட்சியமளிக்கின்றேன். இருப்பினும், மக்கள் உங்களுக்கு அளித்திடும் உயரிய ஸ்தானத்தை மெய்ப்பித்துக் காட்டுவதற்கு அது போதுமானதல்ல. நீங்கள் உண்மை உரைப்பவராயின், உலக மக்களனைவரின் ஒருங்கிணைந்த ஆற்றல்களே உண்டுபண்ண சக்தியற்று இருக்கும் ஒன்றினை நிரூபித்துக் காட்டுங்கள்” என அவர் கூறினார். உங்களின் பேரொளிமயமான, அன்புமிகு பிரபுவானவரின் முன்னிலை என்னும் அரசவையினில் இவ்வாறுதான் இம்மாற்றவியலாத கட்டளை விதிக்கப் பட்டுள்ளது. “பாரும்! நீர் காண்பது என்ன?” அவர் வாயடைத்துப் போய்விட்டார். மீண்டும் சுயநினைவு வந்ததும், அவர் கூறினார்: “நான் பேரொளிமயமான, போற்றுதலனைத்திற்குமுரிய இறைவனை உண்மையாக நம்புகின்றேன்.” “மக்களிடம் சென்று இவ்வாறு கூறும்: ‘ நீங்கள் விரும்பியது எதுவாயினும், கேளுங்கள். தான் விரும்பியதைச் செய்திடும் ஆற்றலுடையவர் அவர். கடந்த காலத்தவையோ, எதிர்காலத்தவையோ, அவை எவையுமே அவரது விருப்பத்தைச் செயலற்றுப் போகச் செய்ய இயலா. ‘கூறுவீராக: ‘மதகுருமார் கூட்டத்தினரே! நீங்கள் விரும்பியதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்; அதனை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துமாறு கருணைமிக்கக் கடவுளான உங்கள் பிரபுவைக் கேளுங்கள். அவர், தனது மாட்சிமையின் சக்தியைக் கொண்டு உங்கள் விருப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்திடுவாராயின், அவரில் நம்பிக்கைக் கொள்ளுங்கள்; அவரை நிராகரிப்போரில் சேர்ந்திடாதீர்.’ “அவர், “புரிந்துணர்வு என்னும் அதிகாலைப் புலர்ந்து விட்டது; கருணைமயமானவரின் சான்று பூர்த்தி செய்யப்பட்டுவிட்டது.” எனக் கூறினார். பேரொளிமயமான, நன்கு நேசிக்கப்படுபவரான இறைவனின் கட்டளைக்கிணங்க அவர் எழுந்து, தன்னை அனுப்பியவர்களிடம் திரும்பிச் சென்றார் நாள்கள் பல கடந்தன; அவர் எம்பால் திரும்பி வரவே இல்லை. இறுதியில், வேறொரு தூதர் எம்மிடம் வந்து, ஆரம்பத்தில் அவர்கள் கொண்டிருந்த நோக்கத்தைக் கைவிட்டுவிட்டனரெனக் கூறினார். உண்மையிலேயே அவர்கள் வெறுக்கத்தக்க மனிதர்கள். ஈராக்கில் நடந்தது இதுவே; நான் வெளியிடுவதற்கு நானே சாட்சி. இச்சம்பவம் வெளியிடங்களில் எல்லாம் பரவலாகத் தெரியவந்தது, இருந்தும், அதன் அர்த்தத்தினைப் புரிந்திட்டோர் எவரையுமே காணவில்லை. யாம் அவ்வாறுதான் விதித்திருந்தோம். இதனை நீங்கள் அறிந்திடக் கூடுமாக. எமது மெய்ம்மை சாட்சியாக! கடந்த காலங்களில், எவரெல்லாம் எம்மை இறைவனின் அடையாளங்களைக் காண்பிக்குமாறு கேட்டனரோ, அவர்கள், யாம் அவற்றை வெளிப்படுத்தியதுதான் தாமதம், அக்கணமே இறைவனின் மெய்ம்மையையே மறுத்து விட்டுள்ளனர். இருப்பினும், மனிதர்கள், பெரும்பாலும், கவனமற்றே இருந்திட்டனர். எவரது கண்கள் புரியுந் திறனெனும் தீபத்தினால் ஒளிர்விக்கப்பட்டுள்ளனவோ, அவர்கள், கருணைமயமானவரின் இனிய நறுமணத்தினை அறிந்து உண்மையை ஏற்றுக்கொள்வர்., உண்மையில் இவர்களே தூய உள்ளம் படைத்தோர்.”

பஹாவுல்லாவின் திருவாக்குகளிலிருந்து சில பொறுக்குமணிகள் – பகுதி 67)

இன்று மனிதன் லௌகீக செல்வங்களை சேர்ப்பதிலேயே தன் வாழ்க்கையின் பெரும் பகுதியை செலவிடுகின்றான். போதுமான பணம் சேர்ந்திடும் போது, அவனுக்கு வயதாகி விடுகின்றது. இறக்கும் போது அவன் சேர்த்தவற்றை அவன் தன்னுடன் எடுத்துச் செல்லவும் முடியவில்ல. இது குறித்து பஹாவுல்லா:

Money

“…எமது வருகையின் போது அதன் ஆளுநர்களும், மூத்தோர்களும் சிறுவர்களும் ஒன்றுகூடி பொழுதுபோக்குக்கான விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.” இறைவன் எமக்குக் கற்பித்த உண்மைகளை எம்மிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளவோ, எமது வியத்தகு, விவேகமிக்க, திருமொழிகளை ஏற்கவோ முதிர்ச்சியடைந்திட்டோர் எவரையுமே யாம் காணவில்லை.” அவர்களுக்காகவும், எதற்காக அவர்கள் படைக்கப்பட்டனரோ அதன்பால் அவர்களின் முழுமையான அக்கறை இன்மைக்காகவும், அவர்களின் பழிச் செயல்களுக்காகவும் எமது உள்ளம் வேதனையுற்றுக் கண்ணீர் வடித்தது.

இதனைத்தான் யாம் அம்மாநகரில் கண்டோம்; அது அவர்களுக்கும் மற்ற மனிதர்களுக்கும் ஓர் எச்சரிக்கையாக இருக்கக்கூடும் என்பதற்காகவே அதனை யாம் எமது திருநூலில் குறித்து வைக்க முடிவுசெய்தோம். கூறுவீராக: நீங்கள் இவ்வாழ்வையும் அதனையொட்டிய ஆடம்பரங்களையும் தேடுபவர்களாயின் உங்களின் தாய்மார்களின் கர்ப்பங்களில் இருக்கும் பொழுதே அவற்றைத் தேடியிருக்க வேண்டும். இதனை நீங்கள் உணரக்கூடுமாயின், அப்பொழுதுதான் நீங்கள் அவற்றை நோக்கி வந்துகொண்டிருந்தீர்கள். மாறாக, நீங்கள் பிறந்து, முதிர்ச்சியடைந்த காலத்திலிருந்து, தொடர்ந்து இவ்வுலகிலிருந்து பின்னிட்டுச் சென்றவாறு புழுதியினை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். உங்களின் காலமோ முடிவை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது; உங்களின் வாய்ப்போ இழப்புக்காளாகும் கட்டத்தை அடைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எதனால் நீங்கள் உலகத்தின் செல்வங்களைக் குவிப்பதிலேயே அத்தகையப் பேராசைக் காட்டுகின்றீர்? கவனமற்றோரே, உங்களின் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை உதறித்தள்ளமாட்டீரா?

இறைவனின் பொருட்டு, இவ்வூழியன் உங்களுக்கு வழங்கிடும் அறிவுரையின்பால் செவிசாயுங்கள்.”

 

இங்கு பஹாவுல்லா கூறுவது என்னவென்றால் மனிதப் பிறவிக்கு ஒரு நோக்கம் உள்ளது. அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்காகவே நமக்கு இவ்வுலக வாழ்க்கையை கடவுள் வழங்கியுள்ளார். ஆனால் மனிதனோ தன் பிறவியின் நோக்கத்தை அறிந்துகொள்ளாமல் தன் வாழ்நாளின்பெரும் பகுதியை பணம் சேர்ப்பதிலும் லௌகீக செல்வங்களைத் திரட்டுவதிலும் செலவிடுகின்றான். இதைத்தான் மேலே பஹாவுல்லா குறிப்பிடுகின்றார்.
ஒரு செயலை ஆரம்பிப்பதற்கும் முன் அதற்கான ஆயத்தங்களை முன்கூட்டியே செய்துகொள்ள வேண்டுமல்லவா.  அதை விடுத்து, அச்செயலை ஆரம்பித்த பிறகு அதற்கான ஆயத்தங்களைச் செய்வது விவேகமல்ல. செல்வம் தேட வேண்டும், ஆனால் அது வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிகொள்வதற்காக அன்றி அதுவே வாழ்க்கையின் நோக்கமாகிவிட கூடாது.

பஹாய்கள் அனுதினமும் கூற வேண்டிய கட்டாயப் பிரார்த்தனைகளுள் ஒன்றில் பின்வரும் வாசகம் உள்ளது: உம்மை அறிந்து வழிபடுவதற்கனவே என்னைப் படைத்திருக்கின்றீர்… இதை வேறு விதமாக, ‘அறிந்து அன்புசெலுத்துவதற்கென…என்றும் பஹாய் திருவாக்குகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒரு மனிதப் பிறவியின் நோக்கம் இந்த சில வார்த்தைகளில் அடங்கியுள்ளது. மனிதன் தன்னைப் படைத்தவரை அறிந்து அன்பு செலுத்துவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளான். ஆனால், எளிமையாகத் தோன்றும் இச்சில வார்த்தைகளில் பொதிந்து கிடக்கும் உள்ளர்த்தங்கள் எண்ணிலடங்காதவை.

இங்கு மனிதனுக்கு இரண்டு இயல்பான திறனாற்றல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஒன்று, ‘அறிதல்’ மற்றது ‘அன்புசெலுத்தல்’. இவை கடவுளிடமிருந்த நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இரண்டு முக்கிய ஆற்றல்கள்; மனிதனை மனிதனாக்கும் ஆற்றல்கள்.

cute-children-kneeling-and-praying-free-cliparts-vectors

இங்கு ஒரு சிக்கல் யாதெனில், கடவுள் மனித அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதாகும். நமது சிருஷ்டிகர்த்தா சாராம்சத்தில் அறியப்பட முடியாதவர், அவரை அவரது பண்புகளினால் மட்டுமே நாம் அறிந்துகொள்ள இயலும். அப்பண்புகளில் ஒன்றுதான் ‘அறிதல்’ ஆனால் அறிதலுக்கு அஸ்திவாரமாக இருப்பது கற்றல். கற்றல் இல்லையெனில் அறிதலும் இல்லை. இதன் காரணமாகவே, பஹாவுல்லா தமது விசுவாசிகளை அனுதினமும் தம்மால் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள திருவாக்குகளை காலையிலும் மாலையில் படிக்குமாறு ஆணையிட்டுள்ளார். அவ்வாறு செய்யாதவன் தமது திருவொப்பந்தத்திற்கு விசுவாசமாக இ்லலாதவன் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். அதாவது ஒரு மனிதனின் ‘அறிதலுக்கு’ மூலாதாரமாக இருப்பது கடவுளின் திருவாக்கே. அதிலிருந்துதான் ஒரு மனிதன் தன்னைப் பற்றியும், அவன் எதற்காக படைக்கப்பட்டுள்ளான் என்பதையும் அறிந்துகொள்ள இயலும்.

அடுத்தது, அன்பு செலுத்துவது. எல்லா சமயத்தவர்களும் கடவுள் மீதான தங்களின் அன்பை வெவ்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுத்திவருகின்றனர். கடவுள் மீது நாம் அன்புசெலுத்தினாலும் அன்புசெலுத்தாவிட்டாலும் அவருக்கு ஆகப்போவது எதுவுமில்லை. ஆனால், அவர் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினால் மட்டுமே அவரது அன்பு நம்மை வந்தடைய முடியும், நாம் படைக்கப்பட்டதன் பயனை நாம் பெற முடியும். ஆனால் அவரிடம் நாம் எவ்வாறு அன்புகொள்வது? உணர்வினால் அன்புகொள்வதா, அல்லது செயல்களினால் அன்பை வெளிப்படுத்துவதா?

கடவுள் மீது அன்பு செலுத்துவதென்பது அவரது சிருஷ்டியின் மீது அன்பு செலுத்துவதாகும். முக்கியமாக, நாம் நமது சக மனிதர்களின் மீது அன்பு செலுத்துவதன் மூலமாக மட்டுமே கடவுள் மீதான நமது அன்பை வெளிப்படுத்த முடியும்.

மனிதர்கள் மீது எவ்வாறு அன்பு செலுத்துவது? முதலாவதாக, மனிதப் பிறவியின் நோக்கத்தை மனிதர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்–கடவுள் நம்மை எதற்காக படைத்துள்ளார், நம்மிடமிருந்து என்ன எதிர்ப்பார்க்கின்றார்? மனிதர்கள், தொடர்ந்து மேம்பாடு காணும் ஒரு நாகரிகத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லவே படைக்கப்பட்டுள்ளனர் என பஹாவுல்லா கூறுகின்றார். இந்த நாகரிகத்தை உருவாக்குவதற்கு மனிதர்களுக்கு திறனாற்றல் தேவை. இன்று உலகம் முழுவதுமுள்ள பஹாய்கள் இதற்கு ஆவன செய்வது வருகின்றனர், முக்கியமாக குழந்தைகள் கல்வி, இளைய இளைஞர் ஆன்மீக சக்தியளிப்பு திட்டங்கள், முதியோருக்கான சக்தியளிப்பு பயிற்சிகள், வழிபாட்டுக் கூட்டங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் திறனாற்றல் உருவாக்கத்தை மேற்கொண்டு வருவதன் மூலம் கடவுளின் மீதான தங்களின் அன்பை மனித சேவையின் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றனர்.

helping-hand

தனிமனிதர்கள் எனும் முறையில் நாம் நமது வாழ்க்கையில் தினசரி கடைப்பிடிக்கவேண்டிய சில விஷயங்களும் உள்ளன. ஒவ்வொரு காலையும் மாலையும் கடவுளின் திருவாக்குகளைப் படித்தல், நாளுக்கு ஒரு முறையாவது பிரார்த்தனை செய்தல், அனுதினமும், பிறருடனான நமது தொடர்பில் அன்பு, பொறுமை, கருணை, இரக்கம், போன்று நற்பண்புகளைக் கடைப்பிடித்தல், பிறருக்கு நன்மை செய்தல்க–டவுள் நம்மிடம் விரும்புவது இவற்றையே, நமது செல்வத்தையோ பொருளையோ அவர் கேட்கவில்லை. ஓர் அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வது, கடவுள் மீது அன்பு செலுத்துவது ஆகியவற்றின் அர்த்தமும் இதுவே.

(தற்காலிக மொழிபெயர்ப்பு)

திருமணம் மற்றும் குடும்ப வாழ்வு குறித்து ஒரு பஹாய் அன்பருக்கு அப்துல்-பஹா வழங்கிய அறிவுரை
22 டிசம்பர் 1918
ஹைஃபா

…நீர் …திரும்பிச் செல்லவிருக்கின்றதனால், நீர் (திருமணத்தில் ஈடுபட்டு) ஒரு மனைவியை அடைவது பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். உமது அறிவாற்றல் மற்றும் ஆன்மீக இலட்சியங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு பெண்ணைத் தேர்வு செய்வீராக. அவள் விவேகம், அறிவுக்கூர்மை, பூரணத்துவத்தை இலட்சியமாகக் கொண்ட ஓர் சின்னமாக இருத்தல் வேண்டும். அவள் உமது வாழ்வு குறித்த பிரச்சினைகள் அனைத்திலும் அக்கறை கொண்டவளாக இருக்கவேண்டும்; உமது வாழ்வின் எல்லா கட்டங்களிலும் உமது தோழியாகவும் துணைவியாகவும் இருக்க வேண்டும். அவள் இரக்கம், கனிவான உள்ளம், மற்றும் மகிழ்ச்சி மிக்கவளாகவும், குணத்தில் களிப்பு மிகுந்தவளாகவும் இருக்க வேண்டும். பிறகு, நீர் அவளுடைய மகிழ்ச்சிக்காக உம்மை அர்ப்பணித்து, அவளை ஒரு பேரொளிமிக்க ஆன்மீக அன்பைக் கொண்டு அன்பு செலுத்திட வேண்டும்.

happycouple

ஒரு மனைவியைத் தேர்ந்தெடுக்குமுன், அப்பெண் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் அவனுக்கு உற்ற தோழியாக இருப்பாளாவென தெளிவாகவும் தீவிரமாகவும் சிந்திக்க வேண்டும். இது ஒரு தற்காலிக விஷயமல்ல. அவள், (ஒரு கணவன்) தனது வாழ்நாள் முழுவதும் சேர்ந்துவாழ வேண்டிய ஓர் ஆன்மா; அவள் அவனது துணைவியாகவும் அவனது அந்தரங்கமான நம்பிக்கைக்குறியவளாகவும் இருப்பாள்; ஆதலால், நாளுக்கு நாள் அவர்களின் அன்பும் அவர்களுக்கிடையிலான பிணைப்பும் அதிகரித்திட வேண்டும்.

ஒரு கணவனையும் மனைவியையும் இணைக்கின்ற அதிபெரும் பந்தம் நம்பிக்கையும் விசுவாசமுமாகும். இருவரும் அவர்களுக்கிடையில் மிகுந்த நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் கடைப்பிடித்து, அவர்களுக்கிடையில் பொறாமையின் எந்த சுவடும் ஊடுருவாமல் இருப்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்; ஏனெனில், இது விஷம் போல் அன்பின் அடித்தலத்தையே பாழாக்கிவிடும்.

கணவனும் மனைவியும், தங்களின் அறிவு, திறன்கள், செல்வங்கள், பட்டங்கள், உடல்கள், ஆன்மாக்கள் அனைத்தையும் முதலில் பஹாவுல்லாவுக்கும், பிறகு ஒருவருக்கு ஒருவரும் அர்ப்பணித்துக்கொள்ளவும் வேண்டும். அவர்களின் எண்ணங்கள் மேன்மையாகவும், இலட்சியங்கள் பிரகாசமாகவும், உள்ளங்கள் ஆன்மீகமாகுவம், ஆன்மாக்கள் மெய்ம்மைச் சூரியனின் கதிர்கள் உதயமாகும் இடங்களாக இருக்க வேண்டும். மாறுதல்மிக்க இவ்வாழ்வின் நிலையற்ற மற்றும் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளின் காரண்தினால் அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் மனஸ்தாபம் கொள்ளக்கூடாது. அவர்களின் உள்ளங்கள் விசாலமாக, இப்பிரபஞ்சத்தைப் போன்று விசாலமாக இருக்க வேண்டும்; ஏனெனில், மக்கள் சுிறு துளியைக் கூட பெருவெள்ளமாக ஆக்கிடக்கூடியவர்கள். மேலும், ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை இருவருக்கிடையிலும் அதிருப்தியை தோற்றுவிக்குமானால், அதை அவர்களின் உள்ளங்களில் வைத்திருக்கக்கூடாது, மாறாக, அதன் உண்மையான இயல்பை ஒருவருக்கு ஒருவர் விளக்கிக்கொண்டு, முடிந்த விரைவில் அதை அகற்றிடவும் முயல வேண்டும். அவர்கள், போறாமை, பாசாங்குத்தனத்திற்குப் பதிலாக, தோழமையையும், நட்புறவையும் விரும்ப வேண்டும்; அவர்கள் இரண்டு தூய கண்ணாடிகளைப் போன்று அன்பும், அழகுமுடைய விண்மீன்களின் ஒளியை ஒருவருக்கு ஒருவர் பிரதிபலித்திட வேண்டும்.

நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உங்களின் மேன்மையான மற்றும் தெய்வீகமான கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும். உங்களுக்கிடையில் எந்த இரகசியங்களும் இல்லாமல் பார்த்துகொள்ளுங்கள். உங்கள் இல்லத்தை ஓய்வுக்கும், அமைதிக்குமான அடைக்கலமாக்குங்கள். விருந்தோம்பிகளாக இருந்து, நண்பர்களுக்கும் அந்நியர்களும் உங்கள் இல்லத்தின் கதவுகள் திறந்திருக்குமாறு செய்ய வேண்டும். எல்லாரையும் புன்சிரிப்புடன் வரவேற்று, அவர்கள் என் (அப்துல்-பஹாவின்) இல்லத்தில் இருப்பது போன்று உணரவேண்டும்.

ஓர் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமிடையில் கடவுள் உறுவாக்கியுள்ள ஐக்கியம் மற்றும் நல்லிணக்கமானது, இவ்வுலகில் ஐக்கியத்திற்கு அவற்றை விட மேலான ஒரு தளம் கிடையாது. உங்கள் ஐக்கியமெனும் விருட்சத்திற்கு அன்பு, வாஞ்சை எனும் நீரைக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக நீர் பாய்ச்சிட வேண்டும்; அதனால், அவ்விருட்சம் எல்லா காலங்களிலும் பச்சையாகவும், பசுமையாகவும் இருந்து, நாடுகளின் நிவாரணத்திற்கு இனிய கனிகளை ஈன்றிடும்.

சுருங்கக் கூறின், உங்கள் இல்லம் அப்ஹா சுவர்க்கத்தின் ஒரு பிம்பமாகுமளவு நீங்கள் இருவரும் அத்தகையதொரு வாழ்க்கை வாழ்திட வேண்டும்; அதனால் அங்கு விரவேசிக்கும் எவரும் தூய்மை மற்றும் சுத்தத்தின் சாரத்தை அங்கு உணர்ந்து: “இதுவே அன்பெனும் இல்லம், இதுவே அன்பெனும் மாளிகை, இதுவே அன்பெனும் கூடு, இதுவே அன்பெனும் பூங்கா,” என தம்மையறியாமல் கூவிடுவார்களாக. நீங்கள் இருவரும், அன்பு மற்றும் மகிழ்ச்சி எனும் பாடல்களால் சுற்றுப்புறத்தை நிறப்பிடும், இனிய கீதமிசைக்கும் இரண்டு பறவைகள் போன்று, வாழ்க்கை எனும் மரத்தின் அதி உயர்ந்த கிளைகளின்  மீதமர்ந்திருக்க வேண்டும்.

உங்களால் முடிந்த அளவு, உங்களின் ஆன்மீக உயிருருவின் மையத்தில், உங்கள் விழிப்புணர்வின் நடு மையத்தில், உங்கள் அன்பின் அடித்தலத்தை அமைத்திட முயல வேண்டும். அந்த அன்பின் அடித்தலம் சிறிதளவு கூட அசைந்திடுவதை அனுமதியாதீர்கள்.

பிறகு கடவுள் உங்களுக்கு அழகிய குழந்தைச் செல்வங்களை அருளும் போது, அவர்கள் தெய்வீக ரோஜாவனத்தின் அமரபுஷ்பங்களாக, இலட்சிய சுவர்க்கத்தின் இராப்பாடிகளாகவும், மானிட உலகின் ஊழியர்களாகவும், ஜீவவிருட்சத்தின் கனகளாகவும் ஆகிட, அவர்களின் கல்வியிலும் பயிற்சியிலும் கவனம் செலுத்துங்கள்.

Card with wedding rings and two doves

நீங்கள் வாழ்ந்திடும் விதத்தினால், பிறர் உங்களை உதாரனமாக எடுத்துக்கொண்டு:  “அன்புடனும், வயப்பட்டும், நல்லிணக்கத்துடனும் ஒரே கூட்டில் வாழும் இரண்டு வெண்புறாக்களைப் போன்று அவர்கள் வாழ்வதைப் பாருங்கள். ஒருவருக்கொருவர் மீதான அன்புக்காகவே ஆதியிலிருந்து இவர்களின் உயிருருக்களின் சாராம்சத்தை கடவுள் உருவாக்கியுள்ளார் என்றே தோன்றுகிறது,” என அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் கூறிக்கொள்ள வேண்டும்.

இத்தகைய சூழ்நிலை நிலவிடும் போதும், இத்தகைய இலட்சியங்கள் மேலோங்கிடும் போதும், நீங்கள் நித்திய வாழ்விலிருந்து ஒரு பெரும் பகுதியை எடுத்துக்கொண்டுள்ளீர், மெய்ம்மை  எனும் நீரூற்றிலிருந்து ஆழப்பருகியுள்ளீர், பேரொளி எனும் சுவர்க்கத்தில் தெய்வீக மர்மங்கள் எனும் அமரபுஷ்பங்களை சேகரித்திட உங்கள் வாழ்நாள்களை அர்ப்பணித்துள்ளீர்.

நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சுவர்க்கத்தின் காதலர்களாகவும், தெய்வீக அன்பர்களாகவும் இருந்திடுக.
உங்கள் வாழ்க்கையை அன்பெனும் சுவர்க்கத்தில் கழித்திடுக.
அன்பெனும் விருட்சத்தில் இலைகள் நிறைந்த கிளைகளின் மீது உங்கள் கூட்டைக் கட்டுக.
அன்பெனும் தெளிவான விண்வெளியில் உயரப் பறந்திடுக.
அன்பெனும் கரைகளில்லா கடலில் நீந்திடுக.
அன்பெனும் நிந்திய ரோஜாவனத்தில் நடந்திடுக.
அன்பெனும் சூரியனின் பிரகாசித்திடும் கதிர்களினூடே இயங்கிடுக.
அன்பெனும் பாதையில் நிலையாகவும் பற்றுறுதியோடும் இருந்திடுக.
அன்பெனும் மலர்களின் இனிய நறுமணத்தினால் உங்கள் நாசிகளை சுகந்தமாக்கிக்கொள்க.
அன்பெனும் இராகங்களினால் ஆன்மாவை பரவசமாக்கிக்கொள்க.
அன்பெனும் மதுரசத்தினால் போதைகொண்டிடுக.
அன்பெனும் அமுதத்தை ஆழப்பருகிடுக.
உங்கள் இலட்சியங்கள் அன்பெனும் பூச்சென்டாகவும், உங்கள் உரையாடல்கள் அன்பெனும் சமுத்திரத்தின் வெண்முத்துகளாகவும் இருந்திடட்டுமாக.

(அப்துல்-பஹா, ஓர் உரையிலிருந்து, டிசம்பர் 22, 1918, ஹைஃபா; Star of the West, vol. 11, no. 1, மார்ச் 21, 1920)

மனிதன் என்பவன் இருமை நிலையில் படைக்கப்பட்டுள்ளான். உலகில் ஒளி மற்றும் இருள், கருப்பு மற்றும் வெள்ளை, நல்லது மற்றும் கெட்டது என இருப்பது போன்று, மனிதனும் இருமை நிலையில் வாழ்கின்றான். பௌதீக ரீதியில் மனிதன் என்பவன் சந்தேகமின்றி ஒரு மிருகமே. மிருகங்களுக்கு இருக்கும் எல்லா குணங்களும் அவனுள்ளும் இருக்கின்றன–பசி, தூக்கம், கோபம், பொறாமை, பேராசை மற்றும் இதர. மிருகங்களைப் போன்றே அவனது காலம் முடியும் போது அவன் மரணமெய்துகிறான், அவன் உடல் மண்ணோடு மண்ணாகின்றது.

அறிது அறிது மானிடராய் பிறத்தல் அறிது… என ஔவையார் பாடியுள்ளார். மனிதனும் ஒரு மிருகம் என்றிருந்தால் ஔவையார் அவ்வாறு பாடியிருக்க வேண்டியதில்லை. மனிதப் பிறவி ஓர் அறிதான பிறவி என்பதன் அர்த்தமென்ன? ஆம், மனிதன் மட்டுமே தன்னைப் படைத்த கடவுளை அறிந்து வழிபட முடிந்தவன். அவனுக்கு மட்டுமே இந்த ஆற்றல் உள்ளது. மனிதன் மட்டும் கடவுளின் எல்லா பண்புகளை பெற்றுள்ளவன், கடவுளின் பண்புகள் அனைத்தையும் தன்னிச்சையாகப் பிரதிபலித்திடக் கூடிய ஆற்றல் அவனுக்குள்ளது. ஆனால் மிருகங்களால் அது இயலாது. அவை ஒவ்வொன்றும் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டுள்ளனவோ, அவ்வாறே வாழ்ந்திட வேண்டும், அதை மீறிடும் ஆற்றல் அவனுக்குக் கிடையாது. ஆனால், மனிதனுக்கோ தேர்வு செய்யும் ஆற்றல் உள்ளது. அவன் விரும்பியதை அவனால் தேர்வு செய்திட முடியும், அவன் நல்லதையும் செய்யக்கூடியவன் கெட்டதையும் செய்யக்கூடியவன்.

கடவுள் மனிதனைப் படைத்ததன் நோக்கமே அவன் தன்னைப் படைத்தவரை அறிந்து அவர் மீது அன்பு செலுத்துவதற்காகவே. இந்த ஆற்றலை அவன் இயல்பாக அடைந்திட முடியாது. அதற்கு அவனுக்குப் பொருத்தமான கல்வி அவசியம், முயற்சியும் அவசியம். இதனால்தான் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் என கூறப்படுகின்றது.

மனிதன் தனது மெய்ம்மையை அறிந்துகொள்ளாமல் வாழும்போது, அவன் வாழ்க்கை கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்றிருக்கும். ஆனால், அவன் தன் மெய்ம்மையினை அறிந்துகொள்ளும் போது அவன் பாதை சரியான திசையில் செல்லக்கூடியதாக இருந்திடும்.

மனிதனுக்கு தேர்வு செய்யும் ஆற்றல் இருப்பதன் காரணமாக, அவனுக்குத் தன்விருப்பாற்றல் இருப்பதன் காரணமாக அவன் நல்ல பழக்கங்களையும் உருவாக்கிக்கொள்கின்றான் அதே சமயம் கெட்ட பழக்கங்களையும் உருவாக்கிக்கொள்கின்றான். அவ்வாறு அவனுக்கு கெட்ட பழக்கங்கள் சேர்ந்திடும் போது, அவற்றை அவன் எவ்வாறு திருத்திக் கொள்வது?

கெட்ட பழக்கங்கள் பல வகையானவை. சில பழக்கங்களை திருத்திக் கொள்ளலாம், சிலவற்றை திருத்துவதற்கு பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும். திருத்திக் கொள்ளக்கூடியவற்றை சிறிது முயற்சி செய்து மாற்றிக்கொள்ளலாம், ஆனால் திருத்துவதற்கு பெரும் முயற்சி செய்ய வேண்டிய பல பழக்கங்கள் உள்ளன. வாழ்நாள் முழுவதும் முயற்சி செய்து அவற்றைத் திருத்திக்கொள்ளலாம். ஆனால், கெட்ட பழக்கங்களை நேரடியாக திருத்திக் கொள்வதற்கு பதிலாக, வேறு ஏதாவது வழிகள் உள்ளனவா?

ஒரு வீட்டில் இருள் சூழும் போது அதை நீக்குவதற்கு ஒரு சுவிட்சைப் போடுகின்றோம், இருள் நீங்கி ஒளி வீசுகின்றது. அதே போன்று கெட்ட பழக்கங்களும் அந்த இருளைப் போன்றவையே. சில நல்ல காரியங்களில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் அந்த கெட்ட பழக்கங்களை சிறிது சிறிதாக நீக்கிக்கொள்ளலாம்.

பஹாய்களுக்குப் பின்வரும் ஆலோசனை வழங்கப்படுகின்றது:

“…கெட்ட பழக்கங்கள் …மேன்மேலும் அதிகமான ஆன்மீக ஈர்ப்பினால் வெற்றிகொள்ள முடியும்.” நாம் “…பஹாவுல்லாவின் போதனைகளின்பால் மேன்மேலும் அதிகமான ஈர்ப்புகொள்ளும் போது,” நாம் “…அவரது போதனைகளுடன் முரண்பாடு கொள்ளும் பழைய வழிகளிலிருந்து மனவுறுதியோடு அப்பால் திரும்பிடுவது சாத்தியமாகின்றது.” (28 அக்டோபர் 1990, உலக நீதிமன்றத்தின் சார்பாக ஒரு தனிநபருக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்.)

அதாவது, இருளை நீக்குவதற்கு ஒளியை நாடுவது போன்று கெட்ட பழக்கங்களை நீக்குவதற்கு நற்காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதே இதன் பொருளாகும். அவ்வாறு நற்காரியங்களில் கவனத்தை செலுத்தும் போதும், காலப்போக்கிலும், கெட்ட பழக்கங்கள் மறைந்து நல்ல பழக்கங்கள் இயல்பாகவே உருவாகிவிடும். இந்த நல்ல காரியங்களினால் உலகிற்கும் நன்மை, அதை மேற்கொள்ளும் தனிமனிதனுக்கும் நன்மை.

 

 

நம்பிக்கையின் ஒளி, கதைகள்

பஹாவுல்லாவின் சக்தியால் பல ஆன்மாக்கள் தங்களின் உயிரையே தியாகம் செய்திடும் அளவிற்கு பெரும் மாற்றத்திற்குள்ளாகினர். அத்தகையோரில் பதினாறு வயதினராக இருந்த படீ’யும் ஒருவராவார். படீ` நாஸிருத்தீன் ஷாவிற்கான பஹாவுல்லாவின் நிருபத்தை வழங்குவதற்காக பஹாவுல்லாவினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார். அக்கா நகர் சென்று பஹாவுல்லாவை சந்தித்த பிறகு, அவர் தம்மிடம் பாதுகாப்பாக கொடுத்திருந்த நாஸிருத்தீன் ஷாவிற்கான நிருபத்தை எடுத்துக்கொண்டு இரான் நாட்டிற்கு திரும்பி சென்று, மன்னர் வேட்டைக்காக சென்றிருந்த இடத்திற்கே சென்று பல நாள்கள் காத்திருந்து நிருபத்தை வழங்கிட முயன்றார். அவரைக் கைது செய்த காவலர்கள் அவரிடமிருந்து நிருபத்தைக் கைப்பற்றி அவருடன் வேறு யாரும் இருக்கின்றனார என்பதை அறிய அவரை சித்திரவதை செய்தனர். சித்திரவதை செய்தோரில் ஒருவர் பின்வருவனவற்றை விவரித்தார்:

Badi-a-1
பஹாவுல்லாவை அறிவதற்கு முன், 16 வயது இளைஞராக படீ`

ஒரு கைப்பிடி மண்ணாக இருந்த படி, பஹாவுல்லாவினால் வலிமை, ‘சக்தி ஆகியவற்றின் ஆவி’ அதனுள் ஊதியருளப்பட்ட ஓர் ஆன்மாகவாகத் தன்மைமாற்றம் அடைந்தார். அவரின் கொலையாளி ஒருவர், முதிர்ந்த வயதில், தெஹரானில் இருந்த ஒரு பஹாய் குடும்பத்திற்கு விஜயம் செய்தார். அவர் கூறியது பின்வருமாறு:

ஒரு நாள், தெஹரான் நகரின் பஹாய் நண்பர் ஒருவர் தமது பக்கத்து வீட்டிற்கு ஒரு புதிய அண்டையர் வந்திருப்பதாகவும், அண்டையர் எனும் முறையில் அவரைத் தங்கள் இல்லத்திற்கு வர அழைப்பு விடுத்ததாகவும் கூறினார். புதிய பக்கத்துவீட்டுக்காரார் ஒரு முதியவர். பற்கள் பலவற்றை இழந்திருந்த போதும், நிறைவான தாடியும், அச்சமூட்டும் இரண்டு கண்கள் கொண்டவராகவும் அவர் இருந்தார். அவர் தம்மோடு ஒரு மதுபான புட்டியும் கொண்டு வந்திருந்தார். வரவேற்பறையில் உட்கார்ந்த அவர், சுற்றிலும் பார்த்தார். அப்போது சுவற்றில் அப்துல்-பஹாவின் படம் அவர் கண்களுக்கு தென்பட்டது. உடனே அவர் தமது கையிலிருந்த மதுப்புட்டியை தமது அங்கியில் மறைத்துக்கொண்டு, வெட்கத்தால் தலை குனிந்தார். மாலை வேளை கடந்த போது அவர் தமது வாழ்க்கையைப் பற்றி விவரிக்க ஆரம்பித்தார். அவர் நாஸிரித்தீன் ஷா’வின் கொலைஞர்களுள் ஒருவராக இருந்தார். அவர் மன்னரின் ஆணைப்படி பலரைக் கொன்றிருக்கின்றார் ஆனால் அவர்களுள் ஒருவர் மட்டும் வேறுபட்டவராக இருந்தார். படீ’யைக் குறிப்பிட்டு, ஷா’விற்கு ஒரு கடிதத்தை கொண்டு வந்திருந்த ஒருவரை, தம்மால் மறக்க இயலவில்லை என்றார். படீ’யை சித்திரவதை செய்து கொலை செய்தோருள் அவரும் ஒரவராக இருந்தார்.

picture-of-badi-2
சித்திரவதை செய்யப்படும்போது எடுக்கப்பட்ட படம். அவருக்கு முன் கீழே சூட்டுகோல்களும், அடுப்பும் உள்ளன.

அந்த இளைஞர் என்ன வஸ்துவினால் உருவாக்கப்பட்டிருந்தார் என தமக்குப் புரியவில்லை என நினனவுகூர்ந்தார். “அது என்ன இரும்பா, எஃகு`வினால் ஆனதா, எதனைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருந்தார் என எனக்குத் தெரியவில்லை. நாங்கள் இரும்புக் கம்பிகளை அவை செந்நிறமாகும் வரை நெருப்பில் இட்டோம். குறைந்தது ஒரு பாப்`யின் பெயரையாவது குறிப்பிடுவதற்காக, இரும்புக் கம்பிகளை ஒவ்வொன்றாக அவரது உடலில் இட்டோம். ஆனால் பயனில்லை. அவர் மௌனமாகவே இருந்தார். அவரை சித்திரவதை செய்தோரில் நாங்களும் சிலர்.

Badi being tortured

சித்திரவதைக்கு ஆளாகும் படீ`

அவர் ஒன்றுமே கூறவில்லை. இறுதியில் நாங்கள் அதுவரை செய்யாத ஒன்றை செய்திட தீர்மானித்தோம். நாங்கள் ஒரு செங்கல்லை எடுத்து அது சிவப்பாக மாறும் வரை நெருப்பிலிட்டோம். பிறகு அதை அவரது நெஞ்சில் வைத்தோம். அவர் அப்போதும் ஒரு சப்தமிடவில்லை. அந்த இளைஞர், தமது உடலை விடுத்து வேறு எங்கோ இருந்ததைப் போன்று அவர் பார்வை வேறு எங்கோ பதிந்திருந்தது. அவர் ஏதாவது கூறுவார் என நாங்கள் வீண் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தோம். இறுதியில் எங்கள் நடவடிக்கைகளைக் கைவிட்டு, ஒரு கொட்டாப்புளியைக் கொண்டு அவர் தலையை சிதைத்து விட்டு கலான்டுவில் கற்களுக்குக் கீழே அவரது உடலலை வீசியெறிந்தோம்”. (பைஃஸி, தஸ்தான் தொஸ்தான் பக். 52-53)

“மரியாதைக்குறிய படீ`யை நினைவு நினைவுகூர்வீராக, …அவர் எவ்வாறு தமது உயிரைத் தியாகம் செய்தார் என்பதைச் ஆழச்திந்தியுங்கள்… இவ்விதமான விஷயங்கள் மறுக்கப்படுமேயானால், வேறு எதுதான் நம்பிக்கை வைக்கப்படுவதற்கான மதிப்புடையதாக இருந்திடும்? (பஹாவுல்லா, ஓநாயின் மைந்தனுக்கான நிருபம், பக் 72)

மூலம்: http://www.huffingtonpost.co.uk/genevieve-seri/200-years-since-his-birth_b_18094870.html

பஹாய் சமயத்தின் ஸ்தாபகராகிய பஹாவுல்லா பிறந்த 200-ஆம் நினைவாண்டு குறித்த கொண்டாட்டங்கள் உலகத்தின் எல்லா பாகங்களிலும் நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றன. எண்ணிலடங்கா உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அளவிலான, சமுதாயத்தின் ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்தையும் பகுதியையும் உள்ளடக்கிய கொண்டாட்டங்கள் உலகின் சீர்திருத்தத்திற்காக ஒன்றுபடவும் பங்களிப்பதற்காகவும் உதவேகமுற்றுள்ளன. பஹாவுல்லாவின் செய்தி இதுதான், “இதுவே, இறைவனின் மிகச் சிறந்த சலுகைகள் மனிதர்மீது பொழியப்பட்டுள்ள நாள்; அவரது வலுமிக்கக் கிருபை எல்லாப் பொருட்களினுள்ளும் வியாபிக்கச் செய்யப்பட்டுள்ள நாள். தங்களிடையே உள்ள வேற்றுமைகளை அகற்றி மீண்டும் ஒன்றிணைந்து, பூரண ஒற்றுமையுடனும், சமாதானத்துடனும் அவரது பாதுகாப்பு, அன்புப்பரிவு என்னும் விருட்சத்தின் நிழலின் கீழ் வாழ வேண்டியது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கடமையாக்கப் பட்டுள்ளது ” என பஹாவுல்லா பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார்.

200.png

பஹாவுல்லாவின் 200-ஆம் பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுதல்

 

 

இருநூறாம் நினைவாண்டு விழா கொண்டாட்டங்கள் பஹாய் சமயத்தின் ஒரு மைய கருத்தாக்கத்தைச் சுற்றி சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன – மானிடத்திற்கான சேவை. சேவை என்பது தனிநபர்கள் தன்னிச்சையாக எந்நேரத்திலும் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ‘தற்செயல் நடவடிக்கைகள்’ மட்டுமல்ல, மாறாக அவை அண்டைப்புற மட்டத்தில் வளர்ச்சியுறும் மற்றும் அம்மக்களின் தேவைகளின்பால் கவனம் செலுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகளை அது குறிக்கின்றது. அவை, குழந்தைகளின் ஆன்மீக மற்றும் தார்மீக கல்வியை, இளைஞர்களுக்கான சக்தியளிப்பு, பிரார்த்தனைகளின் மூலம் மக்களை ஒன்றுசேர்க்கும் கூட்டங்கள், சேவைக்கான திறன்கள் மற்றும் திறமைகளை உருவாக்கிடும் படிப்பு வட்டங்கள் ஆகியவற்றை அவை உள்ளடக்குகின்றன. இந்த நடவடிக்கைகள் அனைவருக்காகவும் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதே அவற்றின் சிறப்பாகும் – எந்த சமயத்தை சேர்ந்தவரோ சேராதவரோ அவர்கள் அனைவருக்காகவும்.

இந்த வேகமாக வளரும் சமூகத்தின் பெரும்பாலான நடவடிக்கைகள் உள்ளூர் அளவில், அண்டைப்புற அளவிலும் கூட நடைபெறுகவதே இதில் மனதை மிகவும் கவர்வதாக இருக்கின்றது. ‘என்றென்றும் தொடர்ந்து முன்னேறிடும் நாகரிகத்தினை மேலும் முன்னேற்றமடையச் செய்யவே மனிதரெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளனர்’ என பஹாவுல்லா கூறியுள்ளார். தங்களின் சொந்த சமூகத்தில் உண்மையிலேயே ஒரு மாற்றத்தை உண்டுபன்னும் தனிநபர்களின் முயற்சிகளில்  இந்த உண்மை பிரதிபலிக்கப்படுகின்றது. விழாக்களுக்காகவும் இன்பத்திற்காகவும் மட்டுமின்றி — ஒரு குறிக்கோள்மிகு வழியில் மக்களை ஒன்றுதிரட்டுவது –சக்திமிக்கதாகி ஒரு சிறிய சூழலில் வெளிப்படையாக தென்படவும் செய்கின்றது.

ஆனால் பஹாவுல்லா என்பார் யார்? இரான் நாட்டின் தலைநகரில், 12 நவம்பர் 1817-இல் பிறந்த பஹாவுல்லா ஷா மன்னரின் சபையில் ஒரு பிரபலமான அமைச்சரின் மகன் என்பதோடு, சிறுவயது முதல் அசாதாரன பண்புகளையும் விவேகத்தையும் வெளிப்படுத்தினார். அரசசபையில் தமது தந்தை வகித்த அதே பதவியை ஏற்றுக்கொள்வதற்குப் பதிலாக, ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு, நோயுற்றோர் மற்றும் ஏழைகளுக்கு உதவுவது ஆகியவற்றில் தமது நேரத்தை செலவழித்து, விரைவில் நீதியின் வாகையராகினார். அவர் மக்களின் மேம்பாட்டிற்கும் கல்விக்கும் தொடர்ந்து தம்மை அர்ப்பணித்து வந்தார்.

இக்காலத்திற்கான கடவுளின் தூதர் எனவும், கடந்தகால சமயங்களின் தீர்க்கதரிசனங்கள் அனைத்தின் நிறைவேற்றுனர் எனவும் பஹாய்களால் கருதப்படும் பஹாவுல்லா, மானிடத்தின் ஒருமையைப் பிரகடனப்படுத்தியதோடு, எல்லாருமே ஒரே கடவுளால் படைக்கப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் பேணப்படுகின்றனர் என போதித்தார். ஆண் பெண் சமத்துவம், தப்பெண்ணங்களை நீக்குவது, அறிவியல், சமயம் இரண்டிற்கிடையில் இணக்கம், சர்வலோக கல்விக்கான அவசியம் ஆகிய கோட்பாடுகளை அவர் ஊக்குவித்தார். சமயங்கள் அனைத்தும் ஒரே மூலாதாரத்திலிருந்து உதித்தும், இயல்பில் அவை படிப்படியான முன்னேற்றம் காண்பவை எனவும் அவர்  விளக்கினார்; இக்காலத்திற்கான கடவுளின் போதனைகள், தற்போது முதிர்ச்சியை நோக்கி அணுகிவரும்  ஒரு மானிடத்தின் சூழலுக்கும் தேவைகளுக்கும் பொருத்தமானவையாக இருக்கின்றன. கிழக்கு தேசங்களின் அரச்ர்களும், இரான் நாட்டின் மதகுருக்களும் பஹாவுல்லாவுக்கு எதிராக முன்னெழுந்தனர்; அவர் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார், ஏளனம் செய்யப்பட்டு சங்கிலிகளால் பிணைக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு இரான் நாட்டிலிருந்து பாக்தாத்திற்கும், பிறகு துருக்கி நாட்டிற்கும், இறுதியாக இஸ்ரேல் நாட்டின் சிறை நகரான அக்காநகரில் சிறை வைக்கப்பட்டும், அங்கேயே 1892-இல் விண்ணேற்றமும் அடைந்தார்.

பஹாவுல்லாவின் மேன்மையை குறைப்பதற்கு அவரின் எதிரிகள் முயன்று வந்த அதே வேளை, அவரது புகழும் செல்வாக்கும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிந்து வந்தன. அவர் இழப்பீடு ஏதுமின்றி இன்னல்கள் அனுபவித்தார்; அன்பு, அமைதி, தன்மைமாற்றம் ஆகியவை குறித்த அவரது போதனைகள் மில்லியன் கணக்கான உலகவாசிகளைச் சென்றடைந்தன. பஹாய்களும், அவர்களின் சமூக நிர்மாணிப்பு நடவடிக்கைகளும் இன்று உலகின் எல்லா நாடுகளிலும் காணப்படலாம்.

இப்போதனைகள் சிலருக்காக மட்டும் வந்த போதனைகள் அல்ல, அல்லது இருநூறாம் ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டங்கள் அதன் சொந்த நம்பிக்கையாளர்களுக்கு மட்டும் உரியவையுமல்ல. அது உரையாடல்கள், உடனுழைப்பு, எல்லாரின் வலிமைகளிலிருந்தும் பயன் பெற கற்றுக்கொள்வதற்குமான வாய்ப்பாகும்எல்லாவிடங்களிலும், ஒவ்வொரு மட்டத்திலும், வாழ்க்கையின் செயல்முறைகள் நாம் ஒன்றுபடுவதைச் சார்ந்துள்ளன, பிரித்திடுவதிலல்ல. “மனித இனத்தின் ஒற்றுமை வலுவாக நிலைநாட்டப் படாதவரையில் அதன் நலமும், அமைதியும், பாதுகாப்பும் அடையவே முடியாதவையாகும்,” என பஹாவுல்லா குறிப்பிடுகின்றார். ஒற்றுமைக்கான இச்செய்தியும் அதனை அடைவதற்கான செயல்திட்டமும் போர்களைத் தவிர்ப்பது, அல்லது ஒருவருக்கு ஒருவர் நயத்துடன் நடந்துகொள்வதற்கும் மேற்பட்ட ஒன்றாகும். அது மிகவும் உயர்ந்த நிலையிலான செயல்பாட்டிற்கான ஓர் அழைப்பாகும். பஹாய் சமூகத்தைப் பொறுத்தவரை, நமது குடும்பங்களில், அண்டையர்கள், சக ஊழியர்கள், நண்பர்கள் ஆகியோரிடமே இவை அனைத்தும் ஆரம்பிக்கின்றன.

மேலும் தகவலுக்கு: bahai.org

ஆக்கம் – கார்மெல் M திருப்பதி

பிரசுரம்: ஜலை 8, 2017, காலை 9:12

ஆக்கம் – கார்மெல் M திருப்பதி

 

பிரசுரம்: ஜலை 8, 2017, காலை 9:12

ஹைஃபா நகரின் பாதுகாப்பிற்காக அங்கு பணிபுரிந்த இந்திய வீரர்களுக்காக இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை செலுத்தும் படம் தோன்றியபோது, முதலாம் உலக யுத்தத்தின் போது இந்தியப் படையினரின் பல சந்திப்புகளின் போது, உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்திற்கு மகத்தான தாக்கமும் அர்த்தமும் கொண்டிருந்த, அவற்றுள் ஒன்றைப் பற்றி சற்று தாமதித்து ஆழச்சிந்திப்பதற்கு அது தருணமாக இருந்தது.

Wreathe-Modi

1852-இல் பஹாய் சமயத்தின் ஸ்தாபகரான பஹாவுல்லாவின் மறைவிற்குப் பிறகு, அவரது மகனாகிய அப்துல்- பஹா மீது ஒரு மாபெரும் பொறுப்பு சுமத்தப்பட்டது. பெரும் சவால்கள் மிக்க ஒரு நேரத்தில் ஆரம்பநிலையிலிருந்த பஹாய் சமூகத்தை அவர் வழிநடத்த வேண்டியிருந்தது.

பஹாய் சமயம் தனது ஆரம்பத்தை இரான் நாட்டில் கண்டிருந்த போதும், இஸ்ரேலில் உள்ள ஹைஃபா நகரின் கார்மல் மலையின் சரிவிலேயே அதன் நிர்வாக மற்றும் ஆன்மீக மையம் அமைந்துள்ளது.

அப்துல்-பஹா இரானிலிருந்து தமது தந்தையின் நாடகடத்தலில் தாமும் அவரைப் பின்பற்றி, ஹாஃபாவிற்கு 1868-இல் வந்து சேர்ந்து, பெரும்பான்மையான தமது வாழ்க்கையை ஒரு மனசாட்சி கைதி, என இன்று அறியப்படும் கைதியாக தமது வாழ்நாளைக் கழித்தார்.

முதலாவது உலகப் போர் ஆரம்பிப்பதற்கு முன், அப்துல்-பஹாவுக்கு எழுபது வயதாகியிருந்தும், இளந்துருக்கியர் புரட்சிக்குப் பின் அவருடைய சூழ்நிலை மாற்றத்தினால், அவரால் இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, பிரான்ஸ், அமெரிக்கா, கெனடா ஆகிய நாடுகளுக்க விஜயம் செய்திட முடிந்தது. ஆனால், அவர் தமது விஜயங்களுக்குப் பிறகு ஒட்டமான் அதிகாரத்தின் கீழிருந்த ஹைஃபாவுக்கே திரும்பி வந்தார்.

துருக்கிக்கும் ஆங்கில படைக்கும் இடையில் நடந்த சன்டையின் போது அப்துல்-பஹா ஹைஃபா ஒட்டமான் ஆளுனரிடமிருந்து மிரட்டல்களை எதிர்நோக்கியும், நிலைமை மேலும் மோசமடைந்த போது, அதிகாரிகள் அவரை சிலுவையில் அரைந்து கொல்வதற்கும், கார்மல் மலை மீதிருந்த, பஹாய் சமயத்தின் அதிப்புனிதஸ்தலங்களான  பஹாய் புனிதஸ்தலங்களை அழித்திடவும் திட்டமிட்டனர்.

துருக்கிய மற்றும் ஜெர்மானிய படைகளை தோற்கடிக்கும் பணி ஜெனரல் எல்லன்பி-யின் கீழிருந்த பிரிட்டிஷ் படையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது. அப்படை இரன்டு இந்திய குதிரைப்படை பிரிகேட்டுகளை உள்ளடக்கியிருந்தது.  எல்லன்பியிடம் பணிபுரிந்த அதிகாரிகளுள் மேஜர் வெல்லஸ்லி டியூடோர்-போல் என்பாரும் இருந்தார். அவர் சன்டையின் போது இராணுவ  புலனாய்வு இயக்குனரகத்தில் பணிபுரிந்தார், ஆனால் அவருக்கு மத்திய கிழக்கோடு ஒரு நீண்டகால அக்கறை இருந்துவந்தது. துருக்கி நாட்டிற்கு அவர் 1908-இல் சென்றபோது அவர் பஹாய் சமயத்தைப் பற்றி கேள்வியுற்று, அப்துல்-பஹாவை சந்திப்பதற்காக கைரோவிற்கும் அலெக்ஸான்டிரியாவிற்கும் 1910-இல் சென்றார்.

Master

இங்கிலாந்து நாட்டு பஹாய் சமூகத்தின் ஆரம்பகால உறுப்பினர்களுள் ஒருவரான டியூடோர்-போல், அப்துல்-பஹாவின் மீது தொடுக்கப்பட்ட கடுமையான மிரட்டல்கள் குறித்த அறிக்கைகளினால் மிகவும் கவலையுற்றார். பல இங்கிலாந்து பஹாய்கள் போர் அலுவலகத்திற்கு வழங்கிய பல கடிதங்களுடன், பாலஸ்தீன போர் அரங்கத்தின் விரிவான அமலாக்கத்திற்கான திட்டத்தை ஜெனரல் எல்லன்பியிடம் ஒரு மணு செய்யப்பட்டது. இவ்வாறாக, செப்டம்பர் 1918-ல் ஷெர்வூட் போரெஸ்டர் குதிரைப்படையின் ஆதரவுடன் ஜோத்பூர் மற்றும் மைசூர் லான்சர் படையினர், ஹாஃபாவின் விடுதலைக்காகவும் “திருவொப்பந்தத்தின் மையம்,” என பஹாய்களால் அறியப்பட்ட ஒருவரின் உயிரைக் காப்பாற்றும் பொருட்டும் சென்றனர்.

சில வருடங்களுக்கு முன் இந்த விஷயம் குறித்து டில்லியிலுள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்தில் ஆற்றப்பட்ட உரையில், இந்திய போர் முதுவீரர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளரான மேஜர் சந்திரகாந்த் சிங், அந்த நடவடிக்கை குறித்த விவரங்களை வழங்குகிறார். 23 செப்டம்பர் 1918-இல் ஜோத்பூர் லான்சர்களின் படை துருக்கிய படைகளை திடீரென தாக்கி, கார்மல் மலை சரிவில் ஒரு துணிகர தாக்குதலை மேற்கொண்டனர். அதே நேரம் ஓர் இடுக்கி நடவடிக்கையாக, மைசூர் லான்சர்களின் படை ஒன்று தெற்கிலிருந்து தாக்கியது.

Indian-cavalry

சன்டையின் ஆரம்பத்தில், ஒரு பேரிடியாக ஆணைய அதிகாரிகளுள் ஒருவரான, கர்னல் தாக்கூர் தல்பத் சிங் கொல்லப்பட்டார்.  இருப்பினும், அவரது துணை ஆணையர் பஹதூர் அமான் சிங் பொறுபேற்றுக்கொண்ட போது லான்சர்கள் ஒன்றுதிரண்டனர். பீரங்கி மற்றும் இயந்திர-துப்பாக்கிகளுக்கிடையே இந்தியப் படையினர் தாக்குதல் மேற்கொண்டு, இரண்டு இயந்திர துப்பாக்கி நிலைகளையும், 1350 கைதிகளையும் கைப்பற்றி ஹைஃபா நகருக்கான வழியைத் திறந்துவிட்டனர். மைசூர் லான்சர்களின் பிரிவு ஒன்று உடனடியாக அப்துல்-பஹாவின் வீட்டிற்குப் பாதுகாப்பு வழங்கி, பஹாய் நினைவாலயங்களும் அழிக்கப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டன, மற்றும் இன்று அவை உலகம் முழுவதுமுள்ள பஹாய் சமூகத்தினரின் புனித பயனத்திற்கான பிரதான தலங்களாக இருக்கின்றன. ஜெனரல் எல்லன்பி லன்டனுக்கு ஒரு தந்தி அனுப்பினார்: “பாலஸ்தீன் இன்று கைப்பற்றப்பட்டது. அப்துல்-பஹா பாதுகாப்பாக இருக்கின்றார் என உலகிற்கு அறிவிக்கவும்.”

Lotus-temple

இந்த மதிப்பிற்குறிய, வீரமிக்க இந்திய வீரர்களுக்கு மானிடம் பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளது. ஒரு மலர்ச்சியடைந்து வரும், இந்தியாவின் சுமார் 2 மில்லியன் பஹாய்கள் உட்பட, உலகளாவிய பஹாய் சமூகமே அவர்கள் விட்டுச் சென்ற துணிவு மற்றும் தியாகத்திற்கான மரபுச்செல்வமாகும்.”

(எழுத்தாளர் பொது விவகாரங்களுக்கான பஹாய் அலுவலகத்தோடு தொடர்புகொண்டவர்.0

 

450px-Where_Bab_executed

பாப் பெருமானார் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சதுக்கம்

2019-ஆம் ஆண்டு, பாப் பெருமானரின் இருநூறாவது பிறந்தநாளைக் குறிக்கின்றது. அவ்வருடம் ஒரு புனித ஆண்டாக உலகம் முழுவதுமுள்ள பஹாய்களால் கொண்டாடப்பட விருக்கின்றது. ஆனால், அவரது காலத்தில் அவருக்கு நடந்த அவமரியாதையை வார்த்தைகளால் விவரிக்க

இயலாது. அவரது சமயம் பரவிய வேகத்தைக் கண்ட பாரசீக அதிகாரிகள், அவரை 9 ஜூலை 1850-இல் 750 துப்பாக்கிகளின் குண்டுகளுக்கு இறையாக்கினர்.

02_historical-ben-gurion

அப்துல் பஹா பாப் பெருமானார் நினைவாலயத்தை கட்ட ஆரம்பித்த போது

பாப் பெருமானார் மரணமடைந்த நேரத்திலிருந்து அவரது உடல் எப்படியெல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டு, இறுதியில் எவ்வாறு கார்மல் மலையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது என்பதன் வரலாற்றை இக்கட்டுரை வரையறுக்க முயல்கின்றது.

இன்று அவரது திருவுடல் கார்மல் மலைச் சரிவில் மிகவும் பொருத்தமான முறையில், ஓர் பிரமிக்க வைக்கும் அழகுடைய நினைவாலயத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. உலகம் முழுவதுமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், பஹாய்களும், வருகையாளர்களுமென அவ்விடத்திற்கு புனித யாத்திரை மேற்கொள்கின்றனர், அல்லது அங்கு சுற்றுப் பயணிகளாக

shrine-bab-1909

கோபுரம் கட்டப்படாத நிலையில் பாப் பெருமானார் நினைவாலயம்

வருகையளிக்கின்றனர். ஆனால், இதற்கெல்லாம் மாறாக ஆரம்பத்தில் அவரது புனித உடல், ஓர் இறை அவதாரத்தின் திருமேனி, எவ்விதமான அவமரியாதைக்கு ஆளாகி, பிறகு அவரது விசுவாசிகளால் எவ்வாறு காப்பாற்றப்பட்டு ஒவ்வொரு இடமாக கொண்டுசெல்லப்பட்டு, பிறகு இஸ்ரேல் நாட்டின், ஹைஃபா நகரில், கார்மல் மலைச் சரிவில், அப்துல்-பஹாவினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட புனிதக் கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது என்பதைப் பார்ப்போம்.

பாப் பெருமானார் மற்றும் அவருக்கு துணையாகவிருந்த அனிஸ் இருவரும் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட பிறகு பாப் பெருமானாரின் முகத்தைத் தவிர சிதைந்து போன அவர்களின் உடல்கள் நகருக்கு வெளியே இருந்த ஓர் அகழியின் ஓரத்தில் கிடத்தப்பட்டன. சில குறிப்புகளின்படி அவ்வுடல்கள் கொல்லப்பட்ட

ShrineRestored_17

ஷோகி எஃபெண்டி நினைவாலயத்தை புதுப்பித்த பிறகு

இடத்திலேயே இரண்டு நாள்கள் வைக்கப்பட்டிருந்து பிறகு நகருக்கு வெளியே இருந்த அகழிக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது. பாரசீக நாட்டில் குற்றவாளிகள் மரண தன்டனைக்கு ஆளாகும் போது, அவர்களின் உடல்கள் பொதுமக்களுக்கு ஒரு பாடமாக சில நாள்களுக்கு ஒரு பொதுவிடத்தில் பார்வைக்காக வைக்கப்படும். அவ்விதமாக பார்க்கையில் பாப் பெருமானாரின் உடல அவர் கொல்லப்பட்ட இடத்திலேயே பொது மக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுவது உண்மையாகவே இருக்கலாம்.

பாப் பெருமானாரின் உடல் அகழியில் கிடந்த போது, ரஷ்ய நாட்டின் தூதரக அதிகாரி ஒருவர் சித்திரக்காரர் ஒருவரை அழைத்துச் சென்று உடலை வரையச் செய்தார்.

imamzadih-masum

பாப் பெருமானாரின் உடல பல வருடங்களாக வைக்கப்பட்டிருந்த இமாம்-ஸாடே மா’ஸுைம். இதில் காணப்படும் மாடக்குழியில்தான் உடல் மறைக்கப்பட்டிருந்தது.

பாப் பெருமானாரின் உடல பல வருடங்களாக வைக்கப்பட்டிருந்த இமாம்-ஸாடே மா’ஸுைம். இதில் காணப்படும் மாடக்குழியில்தான் உடல்

பாப் பெருமானாரின் உடல பல வருடங்களாக வைக்கப்பட்டிருந்த இமாம்-ஸாடே மா’ஸுைம். இதில் காணப்படும் மாடக்குழியில்தான் உடல்

அச்சித்திரம் பாப் பெருமானாரின் முகத்தை அப்படியே படம்பிடித்து காட்டியது போன்றிருந்தது என்பர். இதே அதிகாரி உடல்கள் அவ்வாறு மரியாதையின்றி கிடப்பது பொறுக்காமல், அருகிலேயே அடக்கம் செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

பாப் பெருமானாருக்கு பிரதம மந்திரி மரண தன்டனைக்கான ஆணையை பிறப்பித்திருந்தார் என்பது பற்றி கேள்விப்பட்ட அவரது விசுவாசிகளுள் ஒருவரான ஹாஜி சுலைமான் காஃன் தாப்ரிஸி, பாப் பெருமானாரைக் காப்பாற்றுவதற்காக தெஹரானிலிருந்து புறப்பட்டு தப்ரீஸ் வந்து சேர்ந்தார், ஆனால் வருவதற்கு ஒரு நாள் தாமதமாகிவிட்டது. அதற்குள் மரண தன்டனை நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தது. குறைந்த பட்சமாக

shrinebab-terrace

பென் கூரியன் பிரதான சாலையிலிருந்து ஒரு காட்சி

உடலையாவது காப்பாற்ற முடிவெடுத்தார. ஆனால், அவ்வாறு செய்ய வேண்டாம் என அவருடைய நண்பரான ஓர் அதிகாரி அறிவுறுத்தி,மக்களால் அச்சங்கொள்ளப்பட்ட ஹாஜி அல்லா யார் எனும் ஒரு குண்டர் கும்பல் தலைவனுக்காக காத்திருக்கும்படி கூறினார்.

அன்றிரவு, ஹாஜி அல்லா-யார் ஆயுதம் தாங்கிய ஒரு கும்பலுடன் பாப் பெருமானார் கிடத்தப்பட்டிருந்த அந்த அகழிக்குச் சென்றார். அங்கிருந்த படைவீரர்கள் ஹாஜி அல்லா-யாரைக் கண்டவுடன், பயந்து பின்வாங்கினர். ஹாஜி அல்லா-யாரிடம் பாப் பெருமானாரின் உடலைப் பறிகொடுத்த வீரர்கள், உடல் மிருகங்களால் தூக்கிச் செல்லப்பட்டதெனும் வதந்தியை தங்களைப் பாதுகாத்துகொள்வதற்காக பரப்பிவிட்டனர். பாப் பெருமானாரின் விசுவாசிகளும் அச்செய்தி உண்மைதான் என அவ்வதந்திக்கு அவர்களும் உடன்சென்றனர். அதன் மூலம் பாப் பெருமானாரின் கதை ஒரு முடிவுக்கு வந்து அரசாங்கம் உடல் காப்பாற்றப்பட்டது தெரியாமல் அவ்விவகாரத்தை அதோடு விட்டுவிடுவதற்காக அவ்வாறு செய்யப்பட்டது.

Abdullah Pasha

பாப் பெருமானார் நினைவாலயம் எழுப்பப்படுவதற்கு முன் இந்த இல்லத்தில்தான் சுமார் பத்து வருடங்கள் பாப் பெருமானார் திருவுடல் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்து

ஹாஜி அல்லா-யார் பாப் பெருமானாரின் உடலை உடனடியாக எடுத்துக்கொண்டு அருகிலிருந்த ஒரு பட்டு தொழிற்சாலைக்கு கொண்டு சென்றார். அங்கு உடல் விசேஷமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பெட்டியில் வைக்கப்பட்டு, ஹாஜி சுலைமான காஃனின் வழிகாட்டலோடு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்திற்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டது. உடல் காப்பாற்றப்பட்ட விஷயம் பஹாவுல்லாவுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டது. பஹாவுல்லா,உடலை தெஹரானுக்கு கொண்டுவரப்பட தப்ரீஸுக்கு ஆள் அனுப்ப ஏற்பாடு செய்தார்.

பாப் பெருமானாரின் தியாகமரணத்திலிருந்த அவரது திருவுடல் ஹைஃபா நகரில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் வரையிலான அதன் பயணத்தைப் பின்வருமாறு பட்டியலிடலாம்:

ஜூலை 1850 தியாக மரணமும் உடல் காப்பாற்றப்படுவதும்
1850–67 கோடை (இபுன் பாபுய்யி நினைவாலயம் எனவும் பெயர்கொண்டது, தெஹரான் நகருக்கு தெற்கே)
1867 (சில நாள்கள் மட்டும் ) மாஷாவுல்லா பள்ளிவாசல் (தெஹரானுக்கு தெற்கே)
1867–8 ஆஃகா மிர்ஸா சாய்யிட் ஹஸான் வஸீர் (தெஹரானில்)
1868–90 இமாம்ஸாடே சைட் (தெஹரான் அருகே)
1890–5 ஆஃகா ஹுஸேய்ன் அலி நூர் (தெஹரானில்)
1895–9 முகம்மத் கரீம் அத்தர்-இன் இல்லம் (தெஹரானில்)
1899 தெஹரான், இஸ்ஃபாஹான், கிர்மான்ஷா, பாக்தாத், டமாஸ்கஸ், பெய்ரூட், பிறகு கடல் வழியாக அக்கநகர் 31 ஜனவரி
1899–மார்ச் 1909 அப்துல்லா பாஷா இல்லம் (அக்கா நகரில்)
21 மார்ச் 1909 பாப் பெருமானார் நினைவாலயம் (ஹைஃபாவில்)

தப்ரீஸ் நகரிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட பாப் பெருமானாரின் உடல் கொண்டு செல்லப்பட்ட இடங்களும், நடந்த சம்பவங்களும் அடுத்த கட்டுரையில் விவரிக்கப்படும்.

bahji8196

பஹாய் சமயத்தின் ஒன்பது முக்கிய புனித நாள்களுள், பஹாய் சமயத்தின் ஸ்தாபகரான பஹாவுல்லா, அவருக்கு முன்னோடியாக விளங்கிய பாப் பெருமானார் இருவரின் பிறந்த நாள்களும் அடங்கும். இவ்வருடமான கி.பி. 2017 பஹாவுல்லாவின் பிறப்பு குறித்த 200-வது நினைவாண்டாகும். அதே போன்று கி.பி. 2019 பாப் பெருமானார் பிறப்பின் 200-வது நினைவாண்டாகும். இவ்விருவரின் பிறந்தநாள்களைப் பற்றி குறிப்பிடுகையில், அவை இரண்டும் ஒன்றே, அவை ஒன்றாகவே கொண்டாடப்பட வேண்டுமென பஹாவுல்லா வலியுறுத்தியுள்ளார். இஸ்லாமிய நாள்காட்டியைப் பின்பற்றிவந்த பஹாய்களுக்கு இதில் சிரமம் ஏதும் கிடையாது. ஏனெனில், பாப் பெருமானார் முஹாரம் முதல் நாள் பிறந்தார், பஹாவுல்லா முஹாரம் இரண்டாம் நாள் பிறந்தார். அப்பிறந்தநாள்கள் இரண்டையும் ஒன்றாக இரண்டுநாள்களுக்குக் கொண்டாடுவதில் பிரச்சினை கிடையாது. ஆனால், ஆங்கில நாள்காட்டியான, கிரெகோரிய நாள்காட்டியைப் பின்பற்றும் நாடுகளில் இந்த இரட்டைப் பிறந்தநாள்களை ஒன்றாகக் கொண்டாட இயலாது. ஏனெனில், பாப் பெருமானார் ஆங்கில நாள்காட்டிக்கு இணங்க அக்டோபர் 20-ஆம் தேதியும், பஹாவுல்லா நவம்பர் 12-தேதியும் பிறந்தனர். இதன் காரணமாகவே, சென்ற வருடம் (2015) வரை இவர்களின் பிறந்தநாள்கள் பெரும்பாலான நாடுகளில் வெவ்வேறாகக் கொண்டாடப்பட்டு வந்தும், பஹாய் உலகம் அது குறித்து ஒரு முடிவுக்கு வர இயலாமலும் இருந்தது. ஆனால், சென்ற வருடம் பஹாய்களின் தலைமைத்துவமான உலக நீதிமன்றம், இதற்கு ஒரு தீர்வைக் கண்டது. அது என்னவென பார்ப்பதற்கு முன் அதற்கு முன்பாக பஹாய் பஞ்சாங்கம் குறித்த சில முக்கிய விஷயங்களைப் பரசீலிப்போமாக.

நாள்கள்

பஹாய் நாள்கள் சூரிய அஸ்தமனத்தில் ஆரம்பித்து அடுத்த நாள் சூரிய அஸ்தமனத்தோடு முடிகின்றன. ஆதலால் நாள்களின் ஆரம்பம் சூரிய அஸ்தமன நேரத்தைச் சார்ந்துள்ளன. நாளுக்கு நாள் இது சிறிது வேறுபடும்.

பஹாய் வருடம்

பஹாய் வருடமானது தலா பத்தொன்பது நாள்கள் கொண்ட, பத்தொன்பது மாதங்கள் அடங்கிய, அல்லது 361 நாள்களையும், சில சந்திர வருட அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய சூர்ய அல்லது சௌர வருடமாகும். அதாவது, ஆங்கில கிரெகோரிய வருடத்தைப் போன்று அது 365.242 நாள்கள் கொண்டதாகும். (இஸ்லாமிய வருடத்திற்கு 354.37 நாள்கள் மட்டுமே) கூடுதலாக வரும் 4 நாள்கள் (சாதாரண வருடம்) அல்லது 5 நாள்கள் (லீப் வருடம்) பஹாய் வருடத்திற்குள் உபரி நாள்களாகச் சேர்க்கப்படுகின்றன. பஹாய் வாரங்கள் இப்போது இருப்பதைப் போன்று ஏழு நாள்கள் கொண்டவை. இவற்றுக்கும் மேற்பட்டு, 19 பஹாய் வருடங்கள் ஒரு ‘வஹீட்’ (unique) எனவும், பத்தொன்பது வஹீட்கள் ஒரு ‘குல்-இ-ஷே’ (All-things) எனவும் பாப் பெருமானார் வகுத்துள்ளார். பஹாய் சகாப்தம் ஆரம்பித்த கி.மு.1844 முதல் சென்ற வருடம் (2016) மார்ச் மாதம் வரை 9 வஹீட்கள் கழிந்துள்ளன.

பஹாய் வருடப் பிறப்பு

அதிப் புனித நூலாகிய கித்தாப்-இ-அஃடாஸில் பஹாய் வருடப் பிறப்பு எப்பொழுது நிகழ வேண்டும் என்பதை பஹாவுல்லா வரையறுத்துள்ளார். பஹாய் வருடம் வெப்பமண்டல (Tropical) வருடமாகும். இது பூமி, சூரியன், இராசிகள் ஆகியவற்றைச் சார்ந்துள்ளது. சூரியன் ஒவ்வொரு இராசியாகக் கடந்து மேஷ இராசிக்குள் பிரவேசிக்கும் அத்தருணம் பஹாய் வருடப் பிறப்பாகும். இந்த நேரம் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு முன்பாக நிகழ்ந்தாலும் அந்த நாளே வருடப் பிறப்பாகும் அல்லது அது சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு ஒரு நிமிடம் கழித்து நிகழ்ந்தால் அதற்கு அடுத்த நாளே புது வருடத்தின் முதல் நாளாகும். (இந்த நாளே ஆங்கிலத்தில் ‘Vernal Equinox’ எனவும் பஞ்சாங்கத்தில் ‘விஷுவ தினம்’ எனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இது சம பகல், சம இரவு உடைய நாளும், இளவேனிற்காலத்தின் முதல் நாளும் ஆகும்.) இதன் காரணமாக, பஹாய் வருடப் பிறப்பானது ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் மாதம், தேதிகள் 19-லிருந்து 22 வரை  இந்த விசுவ தின கணிப்பிற்கு ஏற்பவே நிகழும். (2017-இல் மார்ச் மாதம் 19-ஆம் தேதி சூரிய அஸ்தமனத்தில் ஆரம்பித்து மார்ச் 20-ஆம் தேதி சுரிய அஸ்தமனம் வரை நவ்-ருஸ் (பஹாய் வருடப் பிறப்பு) கொண்டாடப்பட்டது.

zodiac2

இந்த விஷுவம் எப்பொழுது நேருகின்றது என்பது உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் அந்தந்த நேரத்திற்கு ஏற்பவே நிகழும். ஆதலால், பஹாய் தலைமைத்துவமான உலக நீதிமன்றம், விஷுவம் நிகழும் நேரத்தைக் குறிப்பதற்கு பஹாவுல்லாவின் பிறந்தகமான பாரசீகத்தின் தெஹரான் நகரைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. ஆதலால், தெஹரான் நகரை மையமாக வைத்து, அதற்கு ஒப்ப விஷுவம் கணக்கிடப்படுகின்றது.

இரட்டைப் பிறந்த நாள்கள்

இப்பொழுது, இரட்டைப் பிறந்த நாள்களை ஒன்றென எவ்வாறு கொண்டாடுவது என்பது பற்றிய பிரச்சினைக்கு வருவோம். பின்வரும் பொருண்மைகளைக் காண்போம்:

  • இரண்டு பிறந்தநாள்களும் ஒன்றே என பஹாவுல்லா கூறியுள்ளார்
  • பஹாய் வருடம் சௌர (Solar) வருடமாகும்; புனித நாள்கள் இவ்வருடத்தின்படியே அனுசரிக்கப்படும்
  • சௌர வருடத்திற்குள் சந்திர வருட அம்சங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும்
  • அப்துல்-பஹாவும், ஷோகி எஃபெண்டியும் இதற்கான தீர்வை உலக நீதிமன்றத்திடமே விட்டுவிட்டனர்.

சந்திர வருட அம்சங்கள்

பாப் பெருமானார் அக்டோபர் 20-ஆம் தேதி பிறந்தார். இதற்கு சமமான இஸ்லாமிய தேதி முஹராம் முதல் நாளாகும். மேலும் சந்திர வருட கணக்கின்படி, மாதங்கள் அமாவாசையன்று (புது நிலவின் தோற்றம்) ஆரம்பிக்கின்றன. அப்படி பார்க்கும் போது பாப் பெருமானாரின் பிறப்பு அவ்வருட நவ்-ருஸ்-சிலிருந்து எட்டாவது அமாவாசையன்று நிகழந்தது. அதே போன்று பஹாவுல்லாவின் பிறப்பு முஹாரம் இரண்டாவது நாளில், நவ்-ருஸ்ஸிலிருந்து எட்டாவது அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள்  நிகழ்ந்தது. இரண்டு பிறந்த நாள்களும் ஒன்று மற்றதைத் தொடர்ந்து வருகின்றன. இப்பொழுது இரட்டைப் பிறந்தநாள்களின் சந்திர வருட அம்சங்களை சௌர வருடத்திற்குள் எவ்வாறு சேர்ப்பது:

  1. பாப் பெருமானாரும், பஹாவுல்லாவும் முறையே முஹாரம் முதல் நாளிலும் இரண்டாம் நாளிலும் பிறந்தனர்
  2. பிறப்புகள் நவ்-ருஸ்-சிலிருந்து எட்டாவது அமாவாசையன்றும் அதற்கு அடுத்த நாளும் நிகழ்ந்தன.
  3. பஹாய் வருடம் சௌர வருடமாகும்
Fluctuations-8th-new-moon-after-naw-ruz

இரட்டைப் புனிதநாள்கள் வருடத்திற்கு வருடம் எவ்வாறு மாறி வருகின்றன..

மேற்கண்ட மூன்று பொருண்மைகளின் அடிப்படையில் உலக நீதிமன்றம் ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்தது. இஸ்லாமிய நாள்காட்டியின் முஹாரம் மாதத்தைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், எட்டாவது அமாவாசைய மட்டும் கருத்தில் கொண்டு, நவ்-ருஸ்ஸிலிருந்து எட்டாவது அமாவாசை முதல் மற்றும் இரண்டாம் நாள்களில் இரட்டைப் பிறந்த நாள்கள் கொண்டாடப்படும் என உலக நீதிமன்றம் அறிவித்தது. இது ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் மாத மத்தியிலிருந்து நவம்பர் மாத மத்தி வரை மாறி மாறி வரும். சந்திர வருடம் சௌர வருடத்திற்கு சுமார் 10.9 நாள்கள் குறைவு என்பதே இதற்கான காரணமாகும். இதன் மூலமாக சௌர வருடத்தில் இரட்டைப் பிறந்த நாள்களின் சந்திர அம்சங்களை சிறிதும் இடையூறின்றி உலக நீதிமன்றம் இணத்து விட்டது.

Older Posts »